• Haring Test

  Explainimation

  Er is echter - voor zover ik weet - nog nooit onderzoek gedaan naar de effecten van bepaalde keuzes. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van verschillende detailniveaus in illustratie en animatie, of het al dan niet gebruiken van geluidseffecten en/of achtergrondmuziek.

   

  Meten = Weten


  Dus hebben we het maar zelf getest. Daarvoor maakten we een serie korte filmpjes bedoeld om de verschillende illustratie- en animatiestijlen te testen. Via social media hebben we enkele honderden mensen zover gekregen om de testfilmpjes - over een doorsnee onderwerp, haring - te bekijken en om daarna tien meerkeuzevragen te beantwoorden.

  Twee van de vragen hebben we gebruikt om de kijker te testen op zijn of haar aandachtsspanne. Door hen af te leiden met iets leuks of opvallends, tijdens of vlak na specifieke informatie uit de voice-over. Dit geeft een goed inzicht hoe men reageert zonder er direct naar te hoeven vragen.

  De filmpjes waren allemaal even lang (30 seconden) en hadden alle dezelfde inhoud. Ook de vragenlijst was telkens gelijk.
   
   
   

  Versie 1

  Een gedetailleerde illustratiestijl met leuk uitgewerkte transities tussen de scenes.

  Opvallend
  Volgens een kwart van de ondervraagden als te snel ervaren.

   
   
   
   

  Versie 2 - Basis

  Een iets meer sobere illustratiestijl met ongeveer met versie 1 vergelijkbare animaties.

  Opvallend:
  Scoort relatief hoog in waardering.

   
   
   
   

  Versie 3 - Simpel

  Zwart-wit illustraties met simpele animaties.

  Opvallend:
  We merkten dat men hier relatief snel afdwaald.

   
   
   
   

  Versie 4 - Geen voiceover

  Zelfde als versie 1 maar dan zónder voice-over en daar ondertitels voor in de plaats.

  Opvallend:
  Wordt het slechtst beoordeeld op gebied van duidelijkheid.

   
   
   
   

  Versie 5 - Simpele transities

  Dezelfde illustraties als in versie 1 maar dan met hele simpele transities tussen de scenes.

  Opvallend:
  Dit was algemeen gezien de best scorende explanimation.

   
   
   
   

  Versie 6 - iconen

  Een heel simpele versie met iconen in plaats van de uitgewerkte illustraties.

  Opvallend:
  Dit was over de hele linie de slechtst scorende video qua inhoudelijke overdracht.

   
   
   
   

  Versie 7 - Alleen tekst

  Een versie met alleen geanimeerde tekst en helemaal geen illustraties of iconen.

  Opvallend:
  Deze werd niet geheel verrassend gezien als minst vermakelijke filmpje.

   


  Onze analyse van de feedback


  Mooist geanimeerde versie (1) niet persé het beste
  Uit onze test zijn enkele zaken naar voren gekomen. Voor de illustraties geldt voornamelijk: hoe meer details, hoe beter de ervaring. Dit geldt echter niet voor de animaties. Een snelle simpele transitie van scenes scoort net zo goed als een ingewikkelde. Dit is goed om te weten. Hierdoor kunnen we onze tijd tijdens het animeer-proces efficienter verdelen.


  ‘Geinige’ elementen scoren goed maar leiden snel af


  Beste overdracht van informatie
  We hebben aan onze testers niet alleen gevraagd of ze het een mooi gemaakt filmpje vonden, we hebben ze ook gevraagd naar informatie over haring die is verwerkt in de voice-over. Opvallend is dat de een te grote hoeveelheid visuele prikkels al snel afleid van de gesproken tekst. Deze leuke afleidingen worden echter wél goed gewaardeerd. Het lijkt dus voor de hand liggend dat een gezonde en goed afgestemde mix van deze twee het beste werkt.

  Vergelijking v1, v2 en v3

  De eerste drie versies (gedetailleerd, basis en simple)verschillen alleen op illustratieniveau. Dit maakt vergelijken van deze feedback erg nuttig. Een ruime meerderheid van de testers gaf een positieve waardering voor alle drie de versies. Respectievelijk 95%, 81% en 75%. Dit toont aan dat het niet persé noodzakelijk is om alles uit de kast te halen voor een zo mooi mogelijk filmpje. Ook qua entertainmentwaarde kregen alle drie de filmpjes een vergelijkbare beoordeling.

  Ten slotte

  Men lijkt goed te reageren op een duidelijk verhaal van de voice-over, zónder te veel tekst in beeld. Dit neigt men namelijk te gaan lezen en verliest dan de rode draad in de verhaallijn. De illustraties moeten dit verhaal ondersteunen en de animaties dienen vooral niet te veel op te vallen en het geheel van een prettig tempo te voorzien. Een beetje humor in de visuals werkt ook goed maar alleen op de juiste momenten, anders leidt het af van de inhoud.